Zdalny dostęp

Biblioteka UMW oferuje pracownikom naukowym, doktorantom i studentom naszej Uczelni dostęp do licencjonowanych źródeł elektronicznych z komputerów domowych za pośrednictwem serwera HAN. 

Warunkiem korzystania z usługi jest zarejestrowanie się w uczelnianym Centralnym Systemie Autoryzacji (CSA), który umożliwia rozpoznawanie uprawnionych osób.

Link do rejestracji: http://csa.umed.wroc.pl

Wykorzystując linki podane na stronie Biblioteki (http://bg.umed.wroc.pl), można przejść do konkretnych zasobów (np. e-czasopisma, bazy, e-booki). Korzystanie z komputerów domowych wymaga podania w oknie logowania (z wizerunkiem kłódki) następujących danych:

Name: imię i nazwisko oddzielone kropką, bez polskich znaków (np. jan.dabrowski)
Password: hasło nadane samodzielnie przez użytkownika w systemie CSA.

Niektóre zasoby wymagają dodatkowego logowania.

Pytania prosimy zgłaszać pod adresem:
andrzej.wozniak@umed.wroc.pl