Zapisy do biblioteki

Konto biblioteczne: Biblioteka UMW uruchomiła zdalne zakładanie konta bibliotecznego. Po wejściu na stronę katalogu OPAC WWW należy „kliknąć” w ikonę Rejestracja nowych czytelników, a następnie wypełnić okno formularza. Pola zaznaczone kropką, są polami obowiązkowymi. W polu „Nazwa dokumentu” należy wybrać PESEL. Hasło, które zostanie podane podczas rejestracji będzie automatycznie wymagane przy logowaniu do konta bibliotecznego. Loginem jest numer wygenerowany po zakończeniu procesu rejestracji lub numer PESEL. Następnie należy zgłosić się do Wypożyczalni Biblioteki UMW (ul. Marcinkowskiego 2-6, I piętro) w celu weryfikacji danych, wypełnienia oświadczenia oraz aktywacji konta. Bez aktywacji konta nie można zamawiać i wypożyczać książek. Konta nieaktywowane w ciągu 14 dni będą automatycznie usuwane z systemu bibliotecznego.


Prosimy o nie rejestrowanie nowych kont bibliotecznych, jeżeli zapomnieli Państwo hasło. Do tego celu służy opcja "Przypomnij hasło" w oknie logowania.Dokumenty niezbędne do założenia konta bibliotecznego:


Pracownicy UMW: elektroniczna legitymacja pracownicza i dowód tożsamości.


Lekarze stażyści: książeczka stażowa, dowód tożsamości.


Studenci studiów doktoranckich UMW: elektroniczna legitymacja studencka i dowód tożsamości.


Studenci UMW: elektroniczna legitymacja studencka, indeks z wpisem na bieżący rok akademicki, dowód tożsamości.


Studenci innych uczelni: legitymacja studencka, indeks z wpisem na bieżący rok akademicki z kartą zobowiązań, dowód tożsamości oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej.


Pracownicy naukowi innych uczelni: dowód tożsamości, zaświadczenie o zatrudnieniu w macierzystej uczelni oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej.


Pracownicy służby zdrowia posiadający Prawo Wykonywania Zawodu (PWZ): dowód tożsamości, PWZ (przy rejestracji na podstawie PWZ istnieje wymóg zameldowania na terenie województwa Dolnośląskiego – adres w dowodzie osobistym) oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej.


Pracownicy służby zdrowia bez PWZ lub z PWZ nie zameldowani na terenie województwa Dolnośląskiego: dowód tożsamości, aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce służby zdrowia z terenu województwa Dolnośląskiego oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej.