Zbiory XIX-wieczne w katalogach on-line Biblioteki UMW

(dodano 2013.12.15)
Dnia 26.08.2013 r. MNiSW przyznało Bibliotece UMW, w ramach finansowania
działalności upowszechniającej naukę, środki na realizację projektu „Rozbudowa
bazy danych o zbiorach Biblioteki UMW o kolekcję zbiorów dziewiętnastowiecznych”.
Projekt zakłada opracowanie komputerowe 600 woluminów będących w zbiorach Biblioteki UMW, wydanych w XIX wieku, pochodzących w równych częściach z dwóch źródeł: zasobów wcześniej zaewidencjonowanych (retrokonwersja) i nabytków o różnej proweniencji. Opracowywane zasoby to interesujący materiał źródłowy do badań z zakresu historii medycyny. Część z nich będzie mogła zostać zdigitalizowana i umieszczona w Repozytorium Uczelnianym – w kolekcji dziedzictwa kulturowego.