Rozbudowa kolekcji dziedzictwa kulturowego w Repozytorium Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

(dodano 2015.12.07)

Pod koniec listopada 2015 r. Biblioteka UMW zakończyła realizację zadania „Rozbudowa kolekcji dziedzictwa kulturowego w Repozytorium Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu o dorobek naukowy polskich uczonych związanych z Uniwersytetem Jana Kazimierza we Lwowie”.  Projekt realizowany był w ramach dofinansowania na działalność upowszechniającą naukę, przyznanego naszej jednostce przez MNiSW decyzją z dnia 02.04.2015 r. Efekt końcowy stanowi kolekcja składająca się ze 194 pozycji (około 11.000 stron) z zakresu nauk medycznych i pokrewnych, których autorami są polscy lekarze i profesorowie związani z Uniwersytetem Jana Kazimierza we Lwowie. Udostępnione prace stanowią cenny materiał źródłowy dla badaczy historii medycyny. Zasób zamieszczony w Repozytorium Uczelnianym jest dostępny w Internecie za pośrednictwem strony domowej Biblioteki UMW.