Rękopisy „lwowskie” w zbiorach Biblioteki UMW

(dodano 2013.12.15)
Dnia 26.08.2013 r. MNiSW przyznało Bibliotece UMW, w ramach finansowania
działalności upowszechniającej naukę, środki na realizację projektu „Rękopisy „lwowskie” w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – opracowanie komputerowe w systemie Prolib”.
Opracowaniem zostały objęte dokumenty z lat 1925-1939, pochodzące z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zbiór tworzą katalogi dziekańskie, księgi egzaminacyjne oraz protokoły posiedzeń Rady Wydziału Lekarskiego. Stanowią one cenne źródło wiedzy dla osób zainteresowanych historią medycyny i rolą Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu we Lwowie w tworzeniu polskiej szkoły medycznej i nauczania medycyny.