Germanica z XIX i I połowy XX wieku w bazie danych o zbiorach Biblioteki UMW

(dodano 2014.09.01)

Decyzją z dnia 07.03.2014 r. MNiSW przyznało Bibliotece UMW, w ramach finansowania
działalności upowszechniającej naukę, środki na realizację projektu „Germanica z XIX i I połowy XX wieku w bazie danych o zbiorach Biblioteki UMW”. Projekt realizowany był od 8 kwietnia do 1 września br.

Opracowaniem formalnym i rzeczowym w systemie bibliotecznym Prolib objęto 1.000 woluminów z różnych dziedzin medycyny, z czego połowa to zbiory o różnej proweniencji, nie wykazywane dotychczas w katalogach Biblioteki UMW. O ich znaczeniu świadczy nie tylko wartość naukowa i kulturowa, ale również warstwa wydawnicza i graficzna. Są to często książki opublikowane w pięknej szacie edytorskiej, posiadające osobiste znaki własnościowe, zapiski, autografy. W opracowanej kolekcji znalazły się publikacje wybitnych uczonych, takich jak: Paul Ehrlich, Rudolf Virchow, Theodor Billroth, czy Ferdinand Sauerbruch. Udostępnienie tych wydawnictw w katalogach on-line rozpowszechni informację o nich i ułatwi użytkownikom dostęp do tych ciekawych źródeł.