Szkolenia


Szkolenie biblioteczne  dla studentów I roku WL i WL-S.

Szkolenie  w formie e-learningu  będzie dostępne od 14 listopada 2016.

Zajęcia są obowiązkowe dla studentów stomatologii, studenci kierunku lekarskiego mogą wybrać przedmiot z oferty zajęć fakultatywnych.
Szczegółowe informacje na temat testu zaliczeniowego i warunków uzyskania wpisu do indeksu zamieszczone są na pierwszych stronach kursu. 

Zapisy na szkolenie  poprzez formularz on-line

Wejście do szkolenia

 

Szkolenie biblioteczne  dla studentów I roku WNoZ.

Szkolenie  w formie e-learningu  skierowane jest  do studentów  I stopnia  WNoZ (stacjonarnych  i  niestacjonarnych )  wszystkich kierunków i będzie dostępne od 14 listopada 2016.
Szczegółowe informacje na temat testu zaliczeniowego i warunków uzyskania wpisu do indeksu zamieszczone są na pierwszych stronach kursu.
Wejście do szkolenia

 

„Informacja naukowa”   dla  studentów  III roku WL.

E - szkolenie będzie dostępne od 31 października 2016.

Studenci kierunku lekarskiego mogą wybrać szkolenie „Informacja naukowa”  z oferty zajęć fakultatywnych. W semestrze zimowym  obowiązują moduły I-IV, w semestrze letnim moduły V-VIII.
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zapisanie się na szkolenie poprzez formularz on-line

oraz
zarejestrowanie się w uczelnianym Centralnym Systemie Autoryzacji (http://csa.umed.wroc.pl)

Do szkolenia logujemy się  wpisując  nazwę użytkownika (imię.nazwisko) i hasło  przyjęte w trakcie rejestracji w  CSA.
Szczegółowe informacje na temat testu zaliczeniowego i warunków uzyskania wpisu do indeksu zamieszczone są we wstępie do szkolenia.

Wejście do szkolenia

 

„Informacja naukowa”   dla  studentów  WNoZ.

Szkolenie  w formie e-learningu  skierowane jest  do studentów  III roku I stopnia oraz I roku II stopnia  WNoZ (stacjonarnych  i  niestacjonarnych )  wszystkich kierunków i będzie dostępne  od 14 listopada 2016.
Szczegółowe informacje na temat testu zaliczeniowego i warunków uzyskania wpisu do indeksu zamieszczone są na pierwszych stronach kursu.
Wejście do szkolenia


“Library Information”

E-library training for first year student of English Division.
E-course in library information will be available from 14 November 2016.
The course is obligatory for students of the Faculty of Dentistry and optional for  the Faculty of Medicine.
For further information about the test and credit, please read carefully the first pages of the course text.

Register for the course here

Enter the course

 

“Scientific Information”

E-course in Scientific Information for ED students of the Faculty of Medicine - enrollment.

E-course in Scientific Information is designed for third year ED students of the Faculty of Medicine.  The e-course can be selected as an optional course.

Register for the course here

Before you start the e-course, please register for remote access to the Library's e-resources at:  http://csa.umed.wroc.pl

To log in to the e-course, enter your user name (first name.last name) and password  (the same that you selected when you registered for remote access at CSA).

E-course in scientific information will be available from 31th October 2016

Enter the course