Szkolenia

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku WL

Szkolenie w formie e-learningu będzie dostępne od 15 października 2018 r. Zapisy na szkolenie odbywają się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego.

Szczegółowe informacje na temat testu zaliczeniowego i warunków uzyskania wpisu do indeksu zamieszczone są na pierwszej stronie szkolenia. Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres: ewa.kapela@umed.wroc.pl.

Wpisy do indeksów elektronicznych będą umieszczone w systemie pod koniec zimowej sesji egzaminacyjnej. Po wpisy do indeksów papierowych należy zgłosić się do sekretariatu Biblioteki UMW (ul. Marcinkowskiego 2-6, I p.) w dniach 21.01.2019 – 15.02.2019.

Wejście do szkolenia

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku WL-S

Szkolenie w formie e-learningu będzie dostępne od 15 października 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat testu zaliczeniowego i warunków uzyskania wpisu do indeksu zamieszczone są na pierwszej stronie szkolenia. Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres: ewa.kapela@umed.wroc.pl.

Wpisy do indeksów elektronicznych będą umieszczone w systemie pod koniec zimowej sesji egzaminacyjnej. Po wpisy do indeksów papierowych należy zgłosić się do sekretariatu Biblioteki UMW (ul. Marcinkowskiego 2-6, I p.) w dniach 21.01.2019 – 15.02.2019.

Formularz - zapisy online

Wejście do szkolenia

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku WNoZ.

Szkolenie w formie e-learningu skierowane jest do studentów I stopnia WNoZ (stacjonarnych i niestacjonarnych) wszystkich kierunków i będzie dostępne od 15 października 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat testu zaliczeniowego i warunków uzyskania wpisu do indeksu zamieszczone są na pierwszej stronie szkolenia. Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres: ewa.kapela@umed.wroc.pl.

Wpisy do indeksów elektronicznych będą umieszczone w systemie pod koniec zimowej sesji egzaminacyjnej. Po wpisy do indeksów papierowych należy zgłosić się do sekretariatu Biblioteki UMW (ul. Marcinkowskiego 2-6, I p.) w dniach 21.01.2019 – 15.02.2019.

 Formularz - zapisy online

Wejście do szkolenia

Informacja Naukowa dla studentów III roku WL

Kurs e-learningowy dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego (semestr zimowy) zostanie udostępniony na platformie Moodle 5 października 2018 r. Kurs obejmuje pięć modułów z zakresu informacji naukowej, źródeł informacji udostępnianych przez Bibliotekę Główną UMW, strategii wyszukiwawczych oraz przeszukiwania katalogu i elektronicznych baz danych. W semestrze letnim dostępnych będzie kolejnych pięć modułów, m.in. poruszających tematykę Open Access.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zapisanie się na szkolenie w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego oraz zarejestrowanie się w uczelnianym Centralnym Systemie Autoryzacji CSA (http://csa.umed.wroc.pl).

Do szkolenia logujemy się wpisując nazwę użytkownika (imie.nazwisko) i hasło przyjęte w trakcie rejestracji w CSA.

Szczegółowe informacje na temat testów zaliczeniowych i warunków uzyskania wpisu do indeksu są zamieszczone we wstępie do szkolenia. Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres: justyna.zawada@umed.wroc.pl.

Wpisy do indeksów elektronicznych będą umieszczone w systemie pod koniec zimowej sesji egzaminacyjnej. Po wpisy do indeksów papierowych należy zgłosić się do sekretariatu Biblioteki UMW (ul. Marcinkowskiego 2-6, I p.) w dniach 21.01.2019 – 15.02.2019.

 

Wejście do szkolenia

 

Informacja Naukowa dla studentów III roku WNoZ

Kurs e-learningowy dla studentów kierunków stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Nauk o Zdrowiu (studia I stopnia III rok i II stopnia I rok) zostanie udostępniony na platformie Moodle 5 października 2018 r. Kurs obejmuje tematy z zakresu informacji naukowej, źródeł informacji udostępnianych przez Bibliotekę Główną UMW, strategii wyszukiwawczych, przeszukiwania elektronicznych baz danych, źródeł informacji w Internecie oraz zasad pisania pracy dyplomowej.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zapisanie się na szkolenie poprzez formularz on-line oraz zarejestrowanie się w uczelnianym Centralnym Systemie Autoryzacji CSA (http://csa.umed.wroc.pl).

Do szkolenia logujemy się wpisując nazwę użytkownika (imie.nazwisko) i hasło przyjęte w trakcie rejestracji w CSA.

Szczegółowe informacje na temat testów zaliczeniowych i warunków uzyskania wpisu do indeksu są zamieszczone we wstępie do szkolenia. Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres: justyna.zawada@umed.wroc.pl.

 

Wejście do szkolenia

Library Information e-course

The e-course “Library information” is designed for the first-year students of English Division and will be available from 15 October 2018.

The e-course is obligatory for the students of the Faculty of Dentistry and optional for the students of the Faculty of Medicine.


Detailed information on the tests and how to get the credit can be found in the introductory section of the e-course. If you have any questions regarding the e-course please contact Ewa Kapela from the Scientific Information and Bibliography Department at: ewa.kapela@umed.wroc.pl

Register here

Enter the e-course

Scientific information

The winter semester e-course on scientific information designed for the third-year ED students of the Faculty of Medicine will be available on the Moodle platform from 5 October 2018.

The e-course includes five modules and covers the topics of information science, information resources provided by the WMU Main Library, search strategies and searching the electronic resources. In the summer semester another set of modules will be available covering, among others, the concept open access.

To enroll for the e-course you need to register here as well as in the university’s central authorization system CSA (http://csa.umed.wroc.pl).

To log in to the e-course, enter your user name (first_name.last_name) and password (the same that you selected when you registered at CSA).

The details about the e-course and how to get credit are available in the introductory section of the e-course. If you have any questions regarding the e-course please contact Justyna Zawada from the Scientific Information and Bibliography Department at: justyna.zawada@umed.wroc.pl


Enter the e-course