Szkolenia

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku WL

 

Szkolenie przygotowane w formie e-learningu dla studentów I roku (semestr zimowy) jest dostępne od 1 października 2019 r. na platformie Moodle. Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez formularz online:

 

Formularz - zapisy online

 

Warunkiem korzystania z platformy Moodle, jest zarejestrowanie się w uczelnianym Centralnym Systemie Autoryzacji (CSA). Do szkolenia logujemy się wpisując nazwę użytkownika (imie.nazwisko) i hasło przyjęte w trakcie rejestracji w CSA.

 

Wejście do szkolenia


Szczegółowe informacje na temat testu zaliczeniowego i warunków uzyskania wpisu z oceną do e-indeksu zamieszczone są na prezentacji w szkoleniu. Wpisy do indeksów elektronicznych będą umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie po zakończeniu zimowej sesji egzaminacyjnej.

 

Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres: ewa.kapela@umed.wroc.pl

 

 

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku WL-S

 

Szkolenie przygotowane w formie e-learningu dla studentów I roku (semestr zimowy) jest dostępne od 1 października 2019 r. na platformie Moodle. Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez formularz online:

 

Formularz - zapisy online

 

Warunkiem korzystania z platformy Moodle, jest zarejestrowanie się w uczelnianym Centralnym Systemie Autoryzacji (CSA). Do szkolenia logujemy się wpisując nazwę użytkownika (imie.nazwisko) i hasło przyjęte w trakcie rejestracji w CSA.

 

Wejście do szkolenia

 

Szczegółowe informacje na temat testu zaliczeniowego i warunków uzyskania wpisu z oceną do e-indeksu zamieszczone są na prezentacji w szkoleniu. Wpisy do indeksów elektronicznych będą umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie po zakończeniu zimowej sesji egzaminacyjnej.

 

Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres: ewa.kapela@umed.wroc.pl

 

 

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku WNoZ

 

Szkolenie przygotowane w formie e-learningu dla studentów I roku (semestr zimowy) jest dostępne od 1 października 2019 r. na platformie Moodle. Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez formularz online:

 

Formularz - zapisy online

 

Warunkiem korzystania z platformy Moodle, jest zarejestrowanie się w uczelnianym Centralnym Systemie Autoryzacji (CSA). Do szkolenia logujemy się wpisując nazwę użytkownika (imie.nazwisko) i hasło przyjęte w trakcie rejestracji w CSA.

 

Wejście do szkolenia

 

Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres: ewa.kapela@umed.wroc.pl

 

 

Library Information e-course

 

The e-course “Library information” is designed for the first-year students of English Division (summer and winter semester) and will be available on the Moodle platform from 1 October 2019. To sign up for the e-course use the online registration form link below:

 

Register here

 

To log in to the e-course on the Moodle platform, first register at the Central Authorization System (CSA), and then enter your user name (first-name.last-name) and password (the same that you selected when you registered at CSA) on the Moodle platform.

 

Enter the e-course

 

If you have any questions regarding the e-course please contact Ewa Kapela from the Scientific Information and Bibliography Department at: ewa.kapela@umed.wroc.pl

 

 

Informacja Naukowa dla studentów III roku WL

 

Kurs e-learningowy dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego (semestr zimowy) jest dostępne na platformie Moodle od 1 października 2019 r. Kurs obejmuje pięć modułów z zakresu informacji naukowej, źródeł informacji udostępnianych przez Bibliotekę Główną UMW, strategii wyszukiwawczych oraz przeszukiwania katalogu i elektronicznych baz danych. W semestrze letnim dostępnych będzie kolejnych pięć modułów, poruszających m.in. tematykę Open Access, własności intelektualnej i oceny jakości czasopism i publikacji naukowych.

Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez formularz online:

 

Formularz - zapisy online

 

Warunkiem korzystania z platformy Moodle, jest zarejestrowanie się w uczelnianym Centralnym Systemie Autoryzacji (CSA). Do szkolenia logujemy się wpisując nazwę użytkownika (imie.nazwisko) i hasło przyjęte w trakcie rejestracji w CSA.

 

Wejście do szkolenia

 

Szczegółowe informacje na temat testów zaliczeniowych i warunków uzyskania wpisu do indeksu są zamieszczone we wstępie do szkolenia. Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres: justyna.zawada@umed.wroc.pl.

 

 

Scientific information

 

The winter semester e-course on scientific information designed for the third-year ED students of the Faculty of Medicine is available on the Moodle platform from 1 October 2019.

 

The e-course includes five modules and covers the topics of information science, information resources provided by the WMU Main Library, search strategies and searching the electronic resources. In the summer semester, another set of modules will be available covering, among others, the concept open access, copyright law and evaluation of online scientific information sources.

To sign up for the e-course, use the online registration form link below:

 

Register here

 

To log in to the e-course on the Moodle platform, first register at the Central Authorization System (CSA), and then enter your user name (first_name.last_name) and password (the same that you selected when you registered at CSA) on the Moodle platform.

 

Enter the e-course

 

The details about the e-course and how to get credit are available in the introductory section of the e-course. If you have any questions regarding the e-course please contact Justyna Zawada from the Scientific Information and Bibliography Department at: justyna.zawada@umed.wroc.pl