Szkolenia

Informacja Naukowa dla studentów III roku WL

Kurs e-learningowy dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego (semestr letni) udostępniony zostanie na platformie Moodle w drugiej połowie marca 2017 r. Kurs obejmuje cztery moduły - tematy dotyczą otwartego dostępu (open access), własności intelektualnej, a także zasad redagowania oraz kryteriów oceny wartości publikacji naukowych.


Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zapisanie się na szkolenie w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego oraz zarejestrowanie się w uczelnianym Centralnym Systemie Autoryzacji CSA (http://csa.umed.wroc.pl).

Do szkolenia logujemy się wpisując nazwę użytkownika (imie.nazwisko) i hasło przyjęte w trakcie rejestracji w CSA.


Szczegółowe informacje na temat testów zaliczeniowych i warunków uzyskania wpisu do indeksu będą zamieszczone we wstępie do szkolenia. Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres: justyna.zawada@umed.wroc.pl.


Kurs należy ukończyć do końca letniej sesji egzaminacyjnej (7.07.2019 r.).

Wejście do szkolenia


Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku WL-S

Szkolenie w formie e-learningu będzie dostępne od 15 października 2018 r.


Szczegółowe informacje na temat testu zaliczeniowego i warunków uzyskania wpisu do indeksu zamieszczone są na pierwszej stronie szkolenia. Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres: ewa.kapela@umed.wroc.pl .


Wpisy do indeksów elektronicznych będą umieszczone w systemie pod koniec zimowej sesji egzaminacyjnej. Po wpisy do indeksów papierowych należy zgłosić się do sekretariatu Biblioteki UMW (ul. Marcinkowskiego 2-6, I p.) w dniach 21.01.2019 – 15.02.2019.


Formularz - zapisy onlineSzkolenie biblioteczne dla studentów I roku WNoZ.

Szkolenie w formie e-learningu skierowane jest do studentów I stopnia WNoZ (stacjonarnych i niestacjonarnych) wszystkich kierunków i będzie dostępne od 15 października 2018 r. do 15 marca 2019 r.


Szczegółowe informacje na temat testu zaliczeniowego i warunków uzyskania wpisu do indeksu zamieszczone są na pierwszej stronie szkolenia. Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres: ewa.kapela@umed.wroc.pl.


Wpisy do indeksów elektronicznych będą umieszczone w systemie pod koniec zimowej sesji egzaminacyjnej. Po wpisy do indeksów papierowych należy zgłosić się do sekretariatu Biblioteki UMW (ul. Marcinkowskiego 2-6, I p.) w dniach 21.01.2019 – 15.02.2019.


Formularz - zapisy onlineScientific information

The summer semester e-course on scientific information designed for the third-year ED students of the Faculty of Medicine will be available on the Moodle platform in the second half of March. The e-course includes 4 modules and covers the topics of open access and copyright law as well as guidelines on scientific publication writing and evaluating.


To log in to the e-course, enter your user name (first-name.last-name) and password  (the same that you selected when you registered at CSA).


The details about the e-course and how to get credit will be available in the introductory section of the e-course.


If you have any questions regarding the e-course please contact Justyna Zawada from the Scientific Information and Bibliography Department at: justyna.zawada@umed.wroc.pl


You should complete the e-course by the end of the summer exam session (7.07.2019).

Enter the e-course

Library Information e-course

The e-course “Library information” is designed for the first-year students of English Division and will be available from 15 October 2018.


The e-course is obligatory for the students of the Faculty of Dentistry and optional for the students of the Faculty of Medicine.


Detailed information on the tests and how to get the credit can be found in the introductory section of the e-course. If you have any questions regarding the e-course please contact Ewa Kapela from the Scientific Information and Bibliography Department at: ewa.kapela@umed.wroc.pl


Register here


Enter the e-course