Szkolenia


Szkolenie biblioteczne  dla studentów I roku WL i WL-S.

Szkolenie  w formie e-learningu  będzie dostępne od 12 października 2017.

Zajęcia są obowiązkowe dla studentów stomatologii, studenci kierunku lekarskiego mogą wybrać przedmiot z oferty zajęć fakultatywnych.
Szczegółowe informacje na temat testu zaliczeniowego i warunków uzyskania wpisu do indeksu zamieszczone są na pierwszych stronach kursu. 

Zapisy na szkolenie  poprzez formularz on-line

Wejście do szkolenia

Szkolenie biblioteczne  dla studentów I roku WNoZ.

Szkolenie  w formie e-learningu  skierowane jest  do studentów  I stopnia  WNoZ (stacjonarnych  i  niestacjonarnych )  wszystkich kierunków i będzie dostępne od 12 października 2017.
Szczegółowe informacje na temat testu zaliczeniowego i warunków uzyskania wpisu do indeksu zamieszczone są na pierwszych stronach kursu. Pytanie dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres: dominika.sidorska@umed.wroc.pl.
Zapisy na szkolenie  poprzez formularz on-line

Wejście do szkoleniaInformacja Naukowa dla studentów III roku WL

Kurs e-learningowy dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego (semestr zimowy) dostępny będzie na platformie Moodle od 20 października 2017 r. Kurs obejmuje cztery moduły z zakresu informacji naukowej, źródeł informacji udostępnianych przez Bibliotekę Główną UMW, strategii wyszukiwawczych oraz przeszukiwania elektronicznych baz danych. W semestrze letnim dostępne będą kolejne cztery moduły, m.in. poruszające tematykę Open Access.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zapisanie się na szkolenie poprzez formularz on-line oraz zarejestrowanie się w uczelnianym Centralnym Systemie Autoryzacji CSA (http://csa.umed.wroc.pl).

Do szkolenia logujemy się  wpisując nazwę użytkownika (imie.nazwisko) i hasło przyjęte w trakcie rejestracji w CSA.

Szczegółowe informacje na temat testu zaliczeniowego i warunków uzyskania wpisu do indeksu będą zamieszczone we wstępie do szkolenia. Pytanie dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres: justyna.zawada@umed.wroc.pl.

 Wejście do szkolenia
 

Informacja Naukowa dla studentów WNoZ

Kurs e-learningowy dla studentów kierunków stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Nauk o Zdrowiu (studia I stopnia III rok i II stopnia I rok) dostępny będzie na platformie Moodle od 20 października 2017 r. Kurs obejmuje tematy z zakresu informacji naukowej, źródeł informacji udostępnianych przez Bibliotekę Główną UMW, strategii wyszukiwawczych, przeszukiwania elektronicznych baz danych, źródeł informacji w Internecie oraz zasad pisania pracy dyplomowej.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zapisanie się na szkolenie poprzez formularz on-line oraz zarejestrowanie się w uczelnianym Centralnym Systemie Autoryzacji CSA (http://csa.umed.wroc.pl).

Do szkolenia logujemy się  wpisując nazwę użytkownika (imie.nazwisko) i hasło przyjęte w trakcie rejestracji w CSA.

Szczegółowe informacje na temat testu zaliczeniowego i warunków uzyskania wpisu do indeksu będą zamieszczone we wstępie do szkolenia. Pytanie dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres: justyna.zawada@umed.wroc.pl.

Wejście do szkolenia

“Library Information”

E-library training for first year student of English Division.
E-course in library information will be available from 12 October 2017.
The course is obligatory for students of the Faculty of Dentistry and optional for  the Faculty of Medicine.
For further information about the test and credit, please read carefully the first pages of the course text.

Register for the course here

Enter the course

 

Scientific information

The winter semester e-course on scientific information designed for the third-year ED students of the Faculty of Medicine will be available on the Moodle platform from 20 October 2017.  The e-course includes 4 modules and covers the topics of information science, information resources provided by the WMU Main Library, search strategies and searching the electronic resources. In the summer semester another set of modules will be available covering, among others, the concept open access.

To enroll for the e-course you need to register here as well as in the university’s central authorization system CSA (http://csa.umed.wroc.pl).

To log in to the e-course, enter your user name (first name.last name) and password  (the same that you selected when you registered at CSA).

The details about the e-course and how to get credit will be available in the introductory section of the e-course.
If you have any questions regarding the e-course please contact Justyna Zawada from the Scientific Information and Bibliography Department at: justyna.zawada@umed.wroc.pl 

Enter the course