Synaba

Baza danych SYNABA jest bazą wielotematyczną, gromadzącą informacje o pracach naukowo-badawczych, rozwojowych, rozprawach doktorskich i habilitacyjnych oraz ekspertyzach naukowych wykonywanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych.


Dokumentem źródłowym dla bazy SYNABA jest Karta Informacyjna o Pracy Badawczej SYNABA – wypełniana w specjalnym programie i przesyłana bezpośrednio z niego do Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI). Program można pobrać ze strony Formularze aktualizacji danych


OPI gromadzi informacje z całej Polski i prezentuje je na stronach internetowych w portalu Nauka Polska – baza Prace badawcze.

Pomocy w wypełnianiu karty SYNABA udziela Oddział Informacji Naukowej i Bibliografii Biblioteki Głównej UMW (informacja.naukowa@umed.wroc.pl, tel. 784 19 25, 784 19 03-06).


Serwis baz danych OPI