Struktura

Biblioteka  Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu powstała w 1946 r.przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego pod nazwą Biblioteka Lekarska, jako równorzędna z Biblioteką Uniwersytecką i Biblioteką Politechniki Wrocławskiej. Zorganizowano ją od podstaw, ponieważ przedwojenny Wydział Medyczny Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma nie posiadał wydzielonej biblioteki. W 1950 r., w związku z reorganizacją szkolnictwa wyższego i utworzeniem Akademii Medycznej, Biblioteka otrzymała nazwę - Biblioteka Główna Akademii Medycznej, zmienioną w 2012 r. po przekształceniu Akademii w Uniwersytet Medyczny.

Początkowo Biblioteka mieściła się w Zakładzie Historii Medycyny przy ul. T. Chałubińskiego 5 oraz w budynku II i III Kliniki Chorób Wewnętrznych przy ul. L. Pasteura 4. Pierwszym jej dyrektorem, w latach 1946-1950, był znakomity uczony lwowski prof. dr med. Witołd Ziembicki, kierujący jednocześnie Zakładem Historii Medycyny. Pierwszym fachowym pracownikiem Biblioteki została Maria Chmielowska ze Lwowa, doświadczona bibliotekarka Szkoły Korpusu Kadetów. W latach 1950-1952 zbiory przeniesiono do reprezentacyjnej willi przy ul. Parkowej 1/3. Zabytkowy pałacyk, zaprojektowany w 1892 r. przez H. Wulfram'a, po kilkuletnim remoncie, został przystosowany do potrzeb bibliotecznych. Powierzchnia użytkowa Biblioteki wynosiła 693 m2, z czego 243 m2 zajmowały magazyny. Następcą prof. W. Ziembickiego został prof. dr med. Zdzisław Wiktor, który zrzekł się stanowiska dyrektora Biblioteki w 1958 r. po objęciu kierownictwa pierwszej w Polce Kliniki Nefrologicznej. Po odejściu prof. Z. Wiktora na stanowisko dyrektora powołany został jego uczeń - dr prawa Leszek Barg, który kierował Biblioteką 33 lata, do odejścia na emeryturę w 1991 r. Kolejnymi dyrektorami Biblioteki byli: w latach 1991-1993 mgr inż. Stanisław Leczycki, a w latach 1994-1998 mgr Zofia Strożecka-Tichy, długoletnia współpracownica i zastępca dyrektora L. Barga.

W 1981 r. Biblioteka przejęła dodatkowo do użytku pawilon przy ul. Parkowej 11, tym samym jej powierzchnia wzrosła do 1113 m2. Pawilon służył do czasu powodzi w 1997 r., kiedy to został całkowicie zniszczony i przeznaczony do rozbiórki. Na jego miejscu wzniesiono nowy piętrowy budynek, zaprojektowany według zasad budownictwa bibliotecznego, pełniący funkcję wypożyczalni oraz magazynu druków zwartych. Znajdują się tam m.in.: mała sala konferencyjna, przestronna wypożyczalnia wraz z katalogiem elektronicznym i internetowymi stanowiskami komputerowymi oraz Oddział Zbiorów Specjalnych. W gmachu głównym Biblioteki mieszczą się obecnie zbiory czasopism, czytelnie (druków zwartych, druków ciągłych, źródeł elektronicznych), pracownie, dyrekcja i administracja.

Zbiory Biblioteki odzwierciedlają bogatą historię nauczania medycyny we Wrocławiu. Wśród interesujących pozycji znajdują się starodruki, wydawnictwa XIX- wieczne, dzieła dawnych wrocławskich wykładowców: A.W. Otto (1786-1845 - profesor anatomii), A.T. Middeldorpf (1824-1868 - profesor chirurgii), C. Fluegge (1847-1923 - profesor higieny), A. Neisser (1855-1916 - profesor dermatologii), doktoraty i habilitacje sprzed 1945 r., napisane przez Polaków na Uniwersytecie Wrocławskim, księgi dokumentacyjne Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie z lat 1925-1939, pierwsze podręczniki medyczne powstałe po 1945 r. (L. Hirszfeld, H.Z Kowarzykowie, T. Baranowski, E. Szczeklik), a także portrety, ekslibrisy, medale.

Tworzone przez pracowników Biblioteki bazy własne: Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu  Medycznego we Wrocławiu, Współtwórcy Dolnośląskiej Medycyny, Zbiory specjalne – medale, przybliżają użytkownikom  historię Uczelni i dolnośląskiej medycyny.

 

Obecnie Biblioteka nie tylko gromadzi aktualną, polską i światową literaturę z zakresu medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, nauk o zdrowiu, biologii i nauk pokrewnych, ale jest również nowoczesnym ośrodkiem informacyjnym, dydaktycznym i dokumentacyjnym. Dzięki nowoczesnym technologiom informatycznym gwarantuje szybki dostęp do własnych zbiorów oraz do elektronicznych źródeł informacyjnych, baz bibliograficznych, czasopism elektronicznych, e-książek. Wybrane zasoby Biblioteka udostępnia  również w  Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.

 

Biblioteka UM  jest jedyną specjalistyczną biblioteką medyczną w regionie o tak dużym księgozbiorze i zasobie elektronicznej informacji medycznej. Aktualnie z jej zbiorów i oferowanych przez Bibliotekę źródeł elektronicznych oraz usług korzysta rocznie ponad 10 tysięcy użytkowników.