Springer Open Choice

Program Springer Open Choice umożliwia bezpłatne publikowanie artykułów w czasopismach naukowych wydawnictwa Springer na zasadzie swobodnego dostępu (open access).


Zgodnie z umową podpisaną przez ICM, w imieniu MNiSW, ze Springerem, wszystkie koszty publikacji ponosi ICM i przekazuje wydawnictwu, tak więc autor nie jest obciążony opłatami. Z opcji Open Access finansowanej przez MNiSW może skorzystać autor korespondencyjny afiliowany w dowolnej polskiej instytucji, która jest zarejestrowana w licencji krajowej Springer.
Nie jest istotna afiliacja innych autorów, ani kolejność autorów. Autor korespondencyjny otrzymuje zawiadomienie z wydawnictwa o akceptacji artykułu i rozpoczęciu produkcyjnej fazy publikacji. W zawiadomieniu zawarty jest link do strony internetowej, na której autor ma wskazać swoją afiliację oraz zatwierdzić opcję Open Access.
Więcej informacji można znaleźć na stronach ICM i Springera.