Wykaz wybranych publikacji pracowników Biblioteki UM

1987-1999

 

Leszek Barg.: Dr med. univ. Józef Matuszewski 1900-1983
Balneol. Pol. 1987 T.30 nr 1-4; s.3-4

Roman Marciniak, Leszek Barg.: Gedenkschrift aus Anlass der Verleihung der Ehrendoktorwuerde der Medizinischen Akademie in Wrocław an Prof. Dr. Med. Josef Lissner
Wrocław : Akad. Med., 1987; 27 s.

Leszek Barg.: Rękopiśmienna książka medyczna w średniowiecznej Polsce
Arch. Hist. Filoz. Med. 1991 T.54 nr 3-4; s.189-206

Leszek Barg.: Rękopiśmienna książka medyczna w średniowiecznej Polsce. Część II
Arch. Hist. Filoz. Med. 1992 T.55 nr 1; s.31-54

Leszek Barg.: Henryk Schlecht i Józef Matuszewski - zasłużeni lekarze polaniccy
Post. Med. Klin. Dośw. 1992 T.1 z.2; s.143-148

Małgorzata Jaszczuk.: Dżuma w polskim piśmiennictwie w XVIII wieku
Med. Nowożyt. 1994 T.1 nr 2; s.31-60

Małgorzata Jaszczuk.: Wileńskie źródła do historii medycyny w Archiwum PAN w Poznaniu
Med. Nowożyt. 1995 T.2 nr 1; s.141-145

Leszek Barg.: Średniowieczna ikonografia anatomiczna (część I)
Arch. Hist. Filoz. Med. 1996 T.59 nr 2; s.187-211

Leszek Barg.: Średniowieczna ikonografia anatomiczna (część II)
Arch. Hist. Filoz. Med. 1996 T.59 nr 2; s.301-320

Jan Dąbrowski.: Biskup Eugeniusz de Mazenod : kanonizacja założyciela Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
Gość Niedzielny 1996 R.73 nr 1; s.15

Leszek Barg.: Stanisław Szpilczyński [1910-1981]
W: Uczeni wrocławscy. T.3: Członkowie Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1953-1996) ; red. nauk. Jacek Kolbuszewski; Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 1996; s.37-40
(Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A; Nr 252)

Renata Sławińska, Teresa Trzcianowska-Grzywacz.: Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu po powodzi
Bibliotekarz 1998 nr 9; s.10-13,

Leszek Barg.: Marian Aleksander Blayde' i jego dysertacja "Szpital św. Ducha we Lwowie"
Arch. Hist. Filoz. Med. 1999 T.62 nr 1-2; s.47-66

Leszek Barg.: Rękopiśmienna książka medyczna w średniowiecznej Polsce. Część III. Rękopisy medyczne Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie i Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (wybór)
Arch. Hist. Filoz. Med. 1999 T.62 nr 3; s.187-200


Leszek Barg.: Teodor Tomasz Weichardt : konsyliarz Jego Królewskiej Mości Stanisława Augusta, Akademii Rzymsko-Cesarskiej towarzysz
Wrocław : Volumed, 1999; 276 s.

Jan Dąbrowski.: Życie zakonne w ujęciu św. Rafała Kalinowskiego w świetle jego pism [praca doktorska]
Wrocław : Papieski Fakultet Teologiczny, 1999; 180 s.

2000-2005


Renata Sławińska, Michał Woźniak, Monika Romanowska.: Koncepcja systemu zarządzającego przepływem informacji w sieci bibliotek filialnych
Biul. GBL 2000 R.46 nr 363; s.133-135
XIX Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych "Perspektywy współpracy bibliotek medycznych w dobie elektronicznych technologii". Wrocław, 31 maja - 2 czerwca 2000 r.

Monika Górska, Joanna Halbtuch.: Kilka słów o ocenie za publikacje
Gaz. Uczel. 2000 R.6 nr 2(51); s.17-19

Magdalena Orłowska.: Rejestracja prac naukowo-badawczych czyli "Synaba"
Gaz. Uczel. 2000 R.6 nr 6(45); s.2-3

red. Leszek Barg, Tadeusz Heimrath, Józef Jagielski, Zbigniew Knapik, Waldemar Kozuschek, Janusz Pluta, Zenon Szewczyk: Udział medycyny wrocławskiej w rozwoju nauk medycznych w ujęciu historycznym; wybrane kierunki
Wrocław : Akad. Med., 2000; 162 s.
Toż w j.ang.: Selected disciplines and the contributionof Wrocław's medicine to the development of medical sciences in historical aspect / ed. Leszek Barg [et al.]. - Wrocław: Akad. Med., 2000. - 162 s.

Teresa Ostrowska, Leszek Barg.: Technika pisania pracy naukowej. Poradnik dla autorów prac historyczno-medycznych
Arch. Hist. Filoz. Med. 2001 T.64 nr 4; s.317-337

Jan Dąbrowski.: Maryjność św. Rafała Kalinowskiego
Kraków : Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, 2001; 23 s.
(Życie i Misja Karmelu Terezjańskiego; nr 98)

Jan Dąbrowski.: Życie zakonne i kapłaństwo w pismach św. Rafała Kalinowskiego
Kraków : Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, 2001; 32 s.
(Życie i Misja Karmelu Terezjańskiego; nr 99)

Jan Dąbrowski.: Kult Maryi w życiu zakonnym św. Rafała Kalinowskiego (1835-1907)
Zesz. Karmel. 2001 nr 2(15); s.55-64

Monika Górska, Joanna Halbtuch, Renata Sławińska.: Bibliometryczne wymagania władz Uczelni a możliwości i sposoby realizacji w BAM we Wrocławiu
W: XXI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych "Biblioteki medyczne wobec problemu bibliometrycznej oceny dorobku naukowego uczelni". Poznań, 28-29 listopada 2002; s.12-17

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, Jan Dąbrowski, Magdalena Orłowska.: Prace doktorskie i habilitacyjne z zakresu stomatologii złożone na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki oraz w Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1948-2001
Dent. Med. Probl. 2003 Vol.40 no.1; s.181-190

Rafał Białynicki-Birula, Tatiana Szymczak, Eugeniusz Baran, Tomasz Kołodziej.: Obraz kliniczny skórno-limfatycznej sporotrychozy na początku XX w. uwieczniony w mulażach
Mikol. Lek. 2003 T.10 nr 3; s.187-191

R[afał] Białynicki-Birula, T[atiana] Szymczak, F[eliks] Wąsik.: Moulage museum and library at the Department of Dermatology in Wroclaw (Breslau)
W: Proceedings 11th EADV Congress "More than skin-deep". Prague, Czech Republic, October 2-4, 2002 ; ed. Jana Hercegova; Bologna : MNL Scientific Publishing & Communication, 2003; s.191-195

Rafał Białynicki-Birula, Tatiana Szymczak, Eugeniusz Baran, Tomasz Kołodziej.: Obraz kliniczny grzybicy woszczynowej na przełomie na przełomie XIX i XX w. uwieczniony w mulażach
Mikol. Lek. 2004 T.11 nr 1; s.71-75

Jan Dąbrowski.: Sakrament pokuty w działalności zakonnej św. Rafała Kalinowskiego
W: Nova et vetera polskiej duchowości ; pod red. Marka Chmielewskiego; Lublin : Wydaw. Muz. Polihymnia, 2004; s.184-196
(Duchowość w Polsce; 10)

Jan Dąbrowski.: Z historii polskich podręczników dla położnych
W cieniu czepka 2004 nr 5(151); s.16

red. Teresa Matthews-Brzozowska, Beata Kawala ; [aut.] Teresa Matthews-Brzozowska, Joanna Antoszewska, Katarzyna Golusik, Mariola Abkowicz, Wojciech Kowalski, Kazimiera Habińska: Jubileusz 55-lecia : Dorobek naukowy Katedry Ortodoncji/Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (1949-2004)
Wrocław : Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akad. Med. im. Piastów Śląskich, 2004; 62 s.


pod red. Marioli Abkowicz, Henryka Jankowskiego: Karaj kiunlari : dziedzictwo Narodu Karaimskiego we współczesnej Europie. Warszawa, 19-21.09.2003
Wrocław : Bitik, 2004; 329 s.

Rafał Białynicki-Birula, Eugeniusz Baran, Tatiana Szymczak.: Najważniejsze daty w biografii Alberta Ludwiga Sigesmunda Neissera (1855-1916) = Biography of Albert Ludwig Sigesmund Neisser (1855-1916)
W: Albert Neisser (1855-1916) : kolekcjoner i mecenas sztuki. Katalog wystawy z okazji 150. rocznicy urodzin Alberta Neissera, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, maj-czerwiec 2005 [CD-ROM]; s.110-128 (pol.), 129-142 (ang.)

Rafał Białynicki-Birula, Eugeniusz Baran, Tatiana Szymczak.: Albert Neisser (1855-1916) - jego wkład w rozwój dermatologii
Dermatol. Klin. 2005 T.7 nr 2; s.103-108
The 150th Anniversary of Albert Neisser's Birth. Wrocław, Poland, May 27-29, 2005

Rafał Białynicki-Birula, Eugeniusz Baran, Tatiana Szymczak, Tomasz Kołodziej.: Kerion Celsi et tinea trichophytica barbae profunda - obraz kliniczny dermatofitoz z odczynem zapalnym uwieczniony w mulażach
Mikol. Lek. 2005 T.12 nr 1; s.67-70

 

2006

Jan Dąbrowski.: Modlitwa przebłagalna św. Rafała Kalinowskiego w okresie zesłania na Syberię
W: Homo orans. T.7: Modlitwa przebłagalna ; red. Jerzy Misiurek, Jarosław M. Popławski, Krzysztof Burski; Lublin : Wydaw. KUL, 2006; s.175-183
ISBN 978-83-7363-448-0

Jan Dąbrowski.: Jakim sposobem płód na świat wychodzi. Z historii polskich podręczników dla położnych
Mag. Pielęg. Położ. 2006 nr 7-8; s.16

Leszek Barg.: Demograficzny rozwój Polanicy od połowy XIV do początku XX wieku
W: Polanica Zdrój wczoraj i dziś. T.1. Księga pamiątkowa 1347-1946 ; [red. Henryk Grzybowski]; Polanica Zdrój - Nowa Ruda : Towarzystwo Miłośników Polanicy ; MARIA, 2006; s.283-304
ISBN 83-88842-95-1

Leszek Barg.: Rys historyczny Polanicy od połowy XIV do połowy XX wieku (1347-1945). Właściciele
W: Polanica Zdrój wczoraj i dziś. T.1. Księga pamiątkowa 1347-1946 ; [red. Henryk Grzybowski]; Polanica Zdrój - Nowa Ruda : Towarzystwo Miłośników Polanicy ; MARIA, 2006; s.23-41
ISBN 83-88842-95-1

Leszek Barg.: Uzdrowisko
W: Polanica Zdrój wczoraj i dziś. T.1. Księga pamiątkowa 1347-1946 ; [red. Henryk Grzybowski]; Polanica Zdrój - Nowa Ruda : Towarzystwo Miłośników Polanicy ; MARIA, 2006; s.67-88
ISBN 83-88842-95-1

Leszek Barg.: Johann Wilhelm Heinrich Schlecht
W: Polanica Zdrój wczoraj i dziś. T.2. Księga pamiątkowa 1945-2005 ; [red. Krystyna Jazienicka-Wytyczak]; Polanica Zdrój - Nowa Ruda : Towarzystwo Miłośników Polanicy ; MARIA, 2006; s.455-457
ISBN 83-88842-98-6

Leszek Barg.: Józef Matuszewski : lekarz naczelny uzdrowiska
W: Polanica Zdrój wczoraj i dziś. T.2. Księga pamiątkowa 1945-2005 ; [red. Krystyna Jazienicka-Wytyczak]; Polanica Zdrój - Nowa Ruda : Towarzystwo Miłośników Polanicy ; MARIA, 2006; s.447-451
ISBN 83-88842-98-6

Leszek Barg.: Ks. Marian Józef Barg : pierwszy powojenny proboszcz polanickiej parafii
W: Polanica Zdrój wczoraj i dziś. T.2. Księga pamiątkowa 1945-2005 ; [red. Krystyna Jazienicka-Wytyczak]; Polanica Zdrój - Nowa Ruda : Towarzystwo Miłośników Polanicy ; MARIA, 2006; s.403-404
ISBN 83-88842-98-6

Jan Dąbrowski.: Machejek Tadeusz, Michał od Jezusa, Maryi, Józefa (1918-1998)
W: Słownik polskich teologów katolickich 1994-2003. T.az9 ; pod red. Józefa Mandziuka; Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006; s.393-395
ISBN 83-7072-405-1

Jan Dąbrowski.: Warzecha Stanisław Rudolf Maria od Przebicia Serca św. Teresy (1919-1999)
W: Słownik polskich teologów katolickich 1994-2003. T.az9 ; pod red. Józefa Mandziuka; Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006; s.717-718
ISBN 83-7072-405-1

Jan Dąbrowski.: Mniszki Benedyktynki od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu we Wrocławiu
Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2006; 44 s.
ISBN 83-60370-11-7

Rafał Białynicki-Birula, Eugeniusz Baran, Tatiana Szymczak.: Mulaże dermatologiczne : atlas kolekcji wrocławskiej = Dermatologic moulages: an atlas of the Wroclaw collection
Wrocław : Cornetis, 2006; 108 s.
ISBN 83-919540-2-1

2007


Tatiana Szymczak, Rafał Białynicki-Birula, Maria Barancewicz-Łosek, Andrzej Bieniek.: Czy zastosowanie dynamicznej elektroneurostymulacji może być przydatne w leczeniu łuszczycy?
Dermatol. Klin. 2007 T.9 nr 1; s.57-60

Jan Dąbrowski.: Modlitwa przebłagalna św. Rafała Kalinowskiego w okresie zesłania na Syberię
Kraków : Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, 2007; 16 s.
(Życie i Misja Karmelu Terezjańskiego; nr 174)

Maria Kordas, Wanda Wojtkiewicz-Rok.: Wspomnienia - prof. dr hab. Zbigniew Hirnle (1919-2004) - człowiek niejednostronny
Medium Gaz. DIL 2007 nr 11; s.22

Renata Sławińska, Teresa Trzcianowska-Grzywacz.: Informacje farmaceutyczne w ogólnych i specjalistycznych bazach danych, serwisach typu "open access", portalach www
Rocz. Nauk. Wroc. Oddz. PTFarm. 2007 nr 12; s.59-68

2008


Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, Maria Kordas.: Profesor doktor habilitowany Henryk Gorczyński (1889-1979) - współtwórca powojennej wrocławskiej szkoły protetyki i ortodoncji
Dent. Med. Probl. 2008 Vol.45 no.3; s.331-337

Jan Dąbrowski.: Ekslibrisy o motywach medycznych w zbiorach Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu
Ex Bibliotheca 2008 nr 1 (18); s.1

Jarosław Dybała.: Akademia Medyczna w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej
Gaz. Uczel. 2008 R.14 nr 9 (133); s.18-19

Jan Dąbrowski.: Historia medycyny ukryta w zbiorach specjalnych Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu
Książka i Czytelnik 2008 nr 3 (82); s.17-18

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, Maria Kordas.: Oral sepsis - zagrożenia i profilaktyka
Onkol. Pol. 2008 T.11 nr 4; s.149-152

Mariola Abkowicz.: Karaimska antroponimia w XIX i XX w. w świetle ksiąg metrykalnych Karaimskiego Zarządu Duchownego w Trokach
W: Orient w tradycji społeczeństwa Wielkiego Księstwa Litewskiego: Tatarzy i Karaimi ; red. T. Bairasauskaite, H. Kobeckaite., G. Miskiniene; Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008;
(Lietuvos istorijos studijos. Specialasis leidynys, ISSN 1822-4016; T.6)
ISBN 978-9955-33-346-3

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, Maria Kordas.: Profesor Henryk Gorczyński (1889-1979) - współtwórca wrocławskiej szkoły stomatologicznej
Semin. Nauk. WTN 2008 nr 7(58); s.87-93

 

2009

Jan Dąbrowski.: Powołanie i okoliczności decydujące o wstąpieniu św. Rafała Kalinowskiego do Karmelu
W: Duchowość w Polsce. T.11 ; red. Marek Chmielewski; Lublin : Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości, 2009; s.173-186
ISBN 978-83-930004-0-1, 978-83-7270-762-6

Renata Birska, Renata Sławińska.: 25 lat spotkań bibliotekarzy medycznych: referat jubileuszowy
Forum Bibl. Med. 2009 R.2 nr 1; s.151-163
25 Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych "Kształcenie użytkowników naukowej informacji medycznej - koncepcje i doświadczenia". Lublin - Kazimierz Dolny, 12-14 czerwca 2006

Renata Sławińska, Teresa Trzcianowska-Grzywacz.: Analiza oczekiwań środowiska naukowego uczelni a statystyki wykorzystania źródeł informacji
Forum Bibl. Med. 2009 R.2 nr 2; s.535-548
26. Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych "Naukowa informacja medyczna w Polsce. Biblioteki medyczne wobec potrzeb środowisk medycznych oraz perspektywy ich rozwoju w realiach Unii Europejskiej". Bydgoszcz, 15-17 IX 2008 r.

Anna Budzińska, Kamila Kościańska.: Wyszukiwanie informacji medycznej poprzez wyszukiwarki naukowe
Forum Bibl. Med. 2009 R.2 nr 2; s.272-283
26. Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych "Naukowa informacja medyczna w Polsce. Biblioteki medyczne wobec potrzeb środowisk medycznych oraz perspektywy ich rozwoju w realiach Unii Europejskiej". Bydgoszcz, 15-17 IX 2008 r.

Renata Sławińska, Teresa Trzcianowska-Grzywacz.: Zajęcia z naukowej informacji medycznej w ocenie studentów i prowadzących - z doświadczeń Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu
Forum Bibl. Med. 2009 R.2 nr 1; s.266-272
25 Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych "Kształcenie użytkowników naukowej informacji medycznej - koncepcje i doświadczenia". Lublin - Kazimierz Dolny, 12-14 czerwca 2006 r.

Jan Dąbrowski.: Monografia willi Oswalda Püschela
Gaz. Uczel. 2009 R.15 nr 8(143); s.18

 

2010

Anna Budzińska.: Ślady Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów Biblioteki Akademii Medycznej
Ann. Univ. Peadagog. Cracoviens. 2010 T.89: Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia nr 8; s.45-50

Maria Kordas, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, Maciej Dobrzyński.: Profesor doktor habilitowany Jerzy Brzeziński (1926-1990) - przedstawiciel wrocławskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej
Dent. Med. Probl. 2010 Vol.47 no.2; s.257-261

Maria Kordas, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, Maciej Dobrzyński.: Profesor doktor habilitowany medycyny Tadeusz Szczęsny Owiński (1904-1995) - pionier i twórca powojennej stomatologii akademickiej we Wrocławiu
Dent. Med. Probl. 2010 Vol.47 no.4; s.513-523

Maria Kordas, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, Maciej Dobrzyński.: Profesor doktor medycyny Ignacy Antoni Pietrzycki (1885-1964) - współtwórca powojennej wrocławskiej stomatologii zachowawczej i periodontologii
Dent. Med. Probl. 2010 Vol.47 no.4; s.524-529

Renata Birska, Renata Sławińska.: Efektywność szkoleń prowadzonych w formie tradycyjnej i on-line
Forum Bibl.Med. 2010 R.3 nr 1; s.199-207
XXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych "Działalność dydaktyczna oraz zarys dziejów, stan obecny i perspektywy rozwoju bibliotek uczelnianych, instytutowych i innych naukowych w Polsce". Łódź, 14-15 września 2009 r.

Jan Dąbrowski.: Otwarty dostęp do zbiorów historycznych Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu
Forum Bibl. Med. 2010 R.3 nr 2; s.269-275
XXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych "Zasoby biblioteczne na wyciągnięcie ręki - model własnościowy a model otwarty". Wrocław, 9-11 czerwca 2010 r.

Dawid Śleziak.: Postrzeganie roli biblioteki naukowej przez polskich i zagranicznych studentów na podstawie Biblioteki [Akademii] Medycznej we Wrocławiu
Forum Bibl. Med. 2010 R.3 nr 2; s.324-334
XXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych "Zasoby biblioteczne na wyciągnięcie ręki - model własnościowy a model otwarty". Wrocław, 9-11 czerwca 2010 r.

Olivia Wajsen.: Rejestrowanie w bazach dorobku naukowego publikacji zawartych w portalach internetowych
Forum Bibl. Med. 2010 R.3 nr 2; s.281-295
XXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych "Zasoby biblioteczne na wyciągnięcie ręki - model własnościowy a model otwarty". Wrocław, 9-11 czerwca 2010 r.

Maria Kordas.: Współpraca bibliotek medycznych ze środowiskiem naukowym uczelni. Stan obecny oraz potrzeby, oczekiwania i możliwości usprawnienia komunikacji między nimi
Forum Bibl. Med. 2010 R.3 nr 2; s.335-346
XXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych "Zasoby biblioteczne na wyciągnięcie ręki - model własnościowy a model otwarty". Wrocław, 9-11 czerwca 2010 r.

Marzena Świerczyna.: Zespoły zadaniowe w bibliotekach medycznych na przykładzie systemu doc@med
Forum Bibl. Med. 2010 R.3 nr 1; s.11-23

Jan Dąbrowski.: Dyrektorzy Biblioteki 1946-2010 - Prof. dr hab. Witołd Ziembicki (1874-1950), dyrektor Biblioteki w latach 1946-1950
Gaz. Uczel. 2010 R.16 nr 2(159); s.32-33

Jan Dąbrowski.: Dyrektorzy Biblioteki 1946-2010 - Prof. dr Zdzisław Wiktor (1911-1970), dyrektor Biblioteki Akademii Medycznej w latach 1950-1958
Gaz. Uczel. 2010 R.16 nr 3(160); s.30-31

Jan Dąbrowski.: Bibliografia polskiego ekslibrisu medycznego 1958-2008
W: Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych : materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego, 9-11 września 2009 ; pod red. Radosława Gazińskiego; Szczecin : Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2010; s.81-84
(Seria "Bibliotekarza Zachodniopomorskiego"; T.7)
ISBN 978-83-87879-81-5

Jan Dąbrowski.: Ekslibrisy i inne cenne kolekcje w zbiorach specjalnych Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu
W: Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych : materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego, 9-11 września 2009 ; pod red. Radosława Gazińskiego; Szczecin : Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2010; s.74-80
(Seria "Bibliotekarza Zachodniopomorskiego"; T.7)
ISBN 978-83-87879-81-5

2011


Maria Kordas, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, Maciej Dobrzyński.: Prof. dr hab. Franciszek Zygmunt Mraz (1920-2004) - przedstawiciel wroclawskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej
Dent. Med. Probl. 2011 Vol.48 no.1; s.109-116

Maria Kordas, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, Maciej Dobrzyński.: Profesor doktor habilitowany Feliks Ćwioro (1929-2006) - przedstawiciel wrocławskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej, współtwórca chirurgii ortognatycznej w Polsce
Dent. Med. Probl. 2011 Vol.48 no.2; s.282-292

Maria Kordas, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, Maciej Dobrzyński.: Profesor doktor habilitowany medycyny Tadeusz Pawela (1920-2011) - przedstawiciel wrocławsko-krakowskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej
Dent. Med. Probl. 2011 Vol.48 no.4; s.601-615

Rafał Białynicki-Birula, Eugeniusz Baran, Tatiana Szymczak.: Memories of Wroclaw. The history of Wroclaw Dermatology illustrated in photos
Dermatol. Klin. 2011 T.13 nr 1; s.27-35

Jan Dąbrowski.: Ekslibrisy stomatologów w zbiorach Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu
Forum Bibl. Med. 2011 R.4 nr 1; s.262-267

Anna Budzińska, Marzena Świerczyna.: Znaki proweniencyjne w czasopismach poniemieckich w zbiorach Akademii Medycznej we Wrocławiu
Forum Bibl. Med. 2011 R.4 nr 1; s.268-277

Teresa Trzcianowska-Grzywacz.: Dyrektorzy Biblioteki 1946-2010 - Doktor Leszek Barg, dyrektor Biblioteki Akademii Medycznej w latach 1958-1991
Gaz.Uczel. 2011 R.17 nr 1(161); s.25-27

Jan Dąbrowski.: Rozmowy o historii i świętości Kościoła
W: Nauczycielowi - uczniowie : Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi z okazji 70. rocznicy urodzin ; red. Władysław Kret, Zbigniew Pałka, Krzysztof Szopa; Mielec : Agencja Wydawnicza "Promocja", 2011; s.147-148
ISBN 978-83-87549-42-8

Jan Dąbrowski.: Św. Rafał Kalinowski (1835-1907), karmelita bosy, jako kierownik duchowy
W: Nauczycielowi - uczniowie : Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi z okazji 70. rocznicy urodzin ; red. Władysław Kret, Zbigniew Pałka, Krzysztof Szopa; Mielec : Agencja Wydawnicza "Promocja", 2011; s.261-272
ISBN 978-83-87549-42-8

Jan Dąbrowski.: Mniszki benedyktynki w Wołowie 1958-2008
Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2011; 155 s.
ISBN 978-83-930857-6-7