Polska Platforma Medyczna

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wraz z:
  • Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku
  • Gdańskim Uniwersytetem Medycznym
  • Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach
  • Uniwersytetem Medycznym w Lublinie
  • Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie
  • Warszawskim Uniwersytetem Medycznym
  • Instytutem Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”.
Celem projektu jest cyfrowe udostępnienie zasobów nauki partnerów poprzez ich zdeponowanie na serwerach projektowych w postaci elektronicznej i opatrzenia metadanymi oraz udostępnianie w Internecie w formatach dostosowanych do przetwarzania maszynowego.
Dofinansowanie projektu z UE: 37 279 341,60 zł
www.mapadotacji.gov.pl