Polskie Towarzystwa Medyczne

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Polskie Towarzystwo Balneologii ,Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej
Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych
Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
Polskie Towarzystwo Dermatologiczne

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
Polskie Towarzystwo Elektroencefalografii i  Neurofizjologii Klinicznej
Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Polskie Towarzystwo Farmakologiczne
Polskie Towarzystwo Fizjologiczne
Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów
Polskie Towarzystwo Higieniczne

Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików

Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji
Polskie Towarzystwo Immunologiczne
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Polskie Towarzystwo Lekarskie
Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy
Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii
Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej
Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej
Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych

Polskie Towarzystwo Neurochirurgów
Polskie Towarzystwo Neurologiczne
Polskie Towarzystwo Okulistyczne
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
Polskie Towarzystwo Otolaryngologiczne
Polskie Towarzystwo Patologów
Polskie Towarzystwo Pediatryczne

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
Polskie Towarzystwo Reumatologiczne
Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
Polskie Towarzystwo Toksykologiczne
Polskie Towarzystwo Urologiczne
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich
Towarzystwo Chirurgów Polskich
Towarzystwo Internistów Polskich
Warszawskie Towarzystwo Lekarzy Medycyny Fizykalnej