Open Access

Open Access - idea promująca otwarty, darmowy, swobodny dostęp do naukowych i edukacyjnych zasobów wiedzy, wyników badań i publikacji naukowych. Rozszerzeniem idei otwartego dostępu jest: ruch otwartej nauki (idea promująca model otwartej komunikacji naukowej), ruch na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych, otwartych danych, idea wolnej kultury, wolnego oprogramowania.

Od lat wypracowywane i rozpowszechniane są różne modele publikowania, których celem jest ułatwienie dostępu do opublikowanej pracy:

- Open Access bez barier finansowych i innych ograniczeń; w czasopismach typu Open Access, repozytoriach, Internecie;

- otwarty dostęp do pracy, udostępnianej na określonej licencji,

- opłata ponoszona przez autora w zamian za otwarty dostęp do opublikowanego artykułu na serwerze wydawcy,
 czasopiśmie OA, repozytorium, itp.;

- polityka wydawnicza pozwalająca na archiwizację artykułu, pre-printu, post-printu, itp. w repozytoriach;

- polityka wydawnicza przyjęta przez określone kraje, w określonych warunkach, nakazująca otwarty dostęp do wyników prac finansowanych ze środków publicznych;

- opłata za otwarty dostęp do opublikowanego artykułu, ponoszona przez sponsora, fundatora pracy

- dostęp do pracy po okresie embargo;

- inne warianty.


Wyszukiwarki zasobów Open Access: