Ocena publikacji w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące problematyki oceny publikacji, prosimy kierować do Działu Informacji Naukowej i Bibliografii:

e-mail: informacja.naukowa@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 19 25, 784 19 03-06


Zasady punktacji za publikacje obowiązujące w UM Wrocław do 2016 roku
Zasady punktacji za publikacje obowiązujące w UM Wrocław od 2017 roku
 

Punktacja czasopism:

Do 2005 r. Punktacja KBN

 

2006–2007 Ujednolicony wykaz wybranych czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (załącznik do Komunikatu nr 2 MNiI z dnia 7.10. 2005 r., uzupełniony o czasopisma wymienione w załączniku do Komunikatu nr 5 MNiI z dnia 21.10.2005 r.)

 

2008–2009  Ujednolicony wykaz wybranych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z ich punktacją  z 25.06.2010 r.

 

2010-2011   Ujednolicony wykaz wybranych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z ich punktacją  z 25.06.2010 r. z aktualizacjami z 10.12.2010 r. i z 29.12.2010 r.

 

2012-2016  Wykazy wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową ogłaszane w komunikatach MNiSW (z dn. 21.12.2012, 17.12.2013, 31.12.2014, 23.12.2015, 9.12.2016)

 

Od 2017 r. punktacja wg wykazu z 9.12.2016  (Informacja dotycząca nieprzeprowadzenia oceny czasopism naukowych w 2017 r.)


Impact factor (Journal Citation Reports)


Cytowania publikacji i h-index
W ramach krajowych licencji Uczelnia posiada dostęp do baz: Scopus oraz Web of Science, umożliwiających samodzielne przygotowanie analizy cytowań i h-index.

Instrukcja przygotowania analizy cytowań i h-index wg WoS