Katalogi

Katalogi online

Czasopisma Zagraniczne w Bibliotekach Wrocławia i Opola

Centralny Katalog Czasopism Polskich - BN

Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych - BN

Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych - CKCZ

doc@med – lista czasopism dostępnych w systemie

Fidkar Wrocławskich Bibliotek Naukowych

Katalog online Biblioteki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Katalog prac magisterskich i licencjackich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich - KARO

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny - NUKAT

Katalogi kartkowe

Informacje o zbiorach Biblioteki UMW nie ujętych w katalogu online znajdują się w katalogach tradycyjnych – kartkowych w  budynku głównym Biblioteki przy ul. Marcinkowskiego 2-6. Katalogi tradycyjne - alfabetyczne i przedmiotowe – wykazują:
- wydawnictwa zwarte gromadzone do 1996 r.,
- prace doktorskie i habilitacyjne,
- zbiory specjalne (medale, ekslibrisy, dokumenty życia społecznego i inne)."