Najczęściej zadawane pytania

Jeśli wśród przedstawionych odpowiedzi nie znalazłeś interesującej Cię informacji, napisz do nas na adres: magdalena.jonko@umed.wroc.pl

 

Przypominamy również, że szczegółowe informacje dotyczące korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Medycznego znajdują się w Regulaminie udostępniania zbiorów.

  

Kto może korzystać ze zbiorów Biblioteki?
Każda osoba pełnoletnia na miejscu w czytelniach po założeniu konta bibliotecznego. Nie wszyscy czytelnicy mogą korzystać z wypożyczeń na zewnątrz.

 

Kto może założyć konto biblioteczne uprawniające do korzystania z Wypożyczalni?
Do wypożyczeń na zewnątrz uprawnieni są pracownicy oraz studenci UMW we Wrocławiu, pracownicy naukowi oraz studenci innych wrocławskich uczelni państwowych (na mocy zawartego międzyuczelnianego porozumienia) oraz pracownicy służby zdrowia z terenu Dolnego Śląska.

 

Gdzie można zapisać się do Biblioteki, aby móc wypożyczać książki lub korzystać ze zbiorów na miejscu?
W Oddziale Obsługi Użytkownika w budynku głównym Biblioteki UMW przy ul. Marcinkowskiego 2-6.

 

Jakie dokumenty są wymagane przy zapisie do Biblioteki?

Studenci UMW z elektroniczną legitymacją studencką:
legitymacja studencka, indeks z wpisem na bieżący rok akademicki, dowód tożsamości.


Pracownicy UMW
:
elektroniczna legitymacja pracownicza i dowód tożsamości.


Studenci innych uczelni
:
legitymacja studencka, indeks z wpisem na bieżący rok akademicki z kartą zobowiązań, dowód tożsamości oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej.


Pracownicy naukowi innych uczelni:
dowód tożsamości, zaświadczenie o zatrudnieniu w macierzystej uczelni oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej.


Pracownicy służby zdrowia posiadający Prawo Wykonywania Zawodu (PWZ)
:
dowód tożsamości, PWZ (przy rejestracji na podstawie PWZ istnieje wymóg zameldowania na terenie Dolnego Śląska) oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej.


Pracownicy służby zdrowia bez PWZ lub z PWZ nie zameldowani na terenie Dolnego Śląska
:
dowód tożsamości, aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce służby zdrowia z terenu Dolnego Śląska oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej.

Osoby bez możliwości wypożyczeń na zewnątrz:
legitymacja studencka lub dowód tożsamości i wniesienie opłaty rejestracyjnej.

Czy będąc emerytowanym pracownikiem naukowym UMW można wypożyczać książki na zewnątrz?
Tak, za uprzednią zgodą Dyrektora Biblioteki UMW.

Czy słuchacze niepublicznych szkół medycznych mogą korzystać z Czytelni i Wypożyczalni?
Słuchacze niepublicznych szkół medycznych i wyższych i/lub spoza Wrocławia mogą zapisać się do Biblioteki UMW i korzystać ze zbiorów tylko na miejscu.

Co zrobić, żeby wypożyczyć książki?
Po założeniu konta w Oddziale Obsługi Użytkownika na adres e-mail podany przez czytelni-ka zostanie wysłany automatycznie wygenerowany kod potrzebny do pierwszego zalogowa-nia na konto. Należy to zrobić poprzez katalog online dostępny ze strony Biblioteki UMW. Jako login należy wpisać nr karty lub PESEL. Podczas pierwszego logowania system poprosi o nadanie własnego hasła do konta.

W jaki sposób można uzyskać hasło?
Na stronie głównej katalogu OPAC należy wybrać „Loguj”  (obok ) w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknąć „przypomnij hasło”, zalogować się i wypełnić formularz.

Jako numer karty można wpisać numer PESEL i w przyszłości się nim posługiwać przy logowaniu do swojego konta. Na adres poczty elektronicznej podany przez Państwa podczas rejestracji konta bibliotecznego przyjdzie tymczasowe hasło (może to trwać nawet kilkanaście minut, prosimy sprawdzić również folder ze spamem), którego należy użyć przy pierwszym logowaniu na swoje konto. Po zalogowaniu się na konto należy zmienić hasło na swoje własne. Każdorazowe zapomnienie hasła skutkuje ponownym przechodzeniem powyższej procedury.

Gdzie można podbić kartę obiegową?
Karty obiegowe należy podbijać w budynku głównym Biblioteki UMW przy ul. Marcinkowskiego 2-6.

Czy można korzystać w Bibliotece UMW z Internetu bezprzewodowego?
Tak, budynku głównym Biblioteki UMW przy ul. Marcinkowskiego 2-6 w ramach usługi Eduroam.

Czy można korzystać zdalnie (komputer domowy) ze zbiorów elektronicznych Biblioteki UMW?
Tak, po uprzedniej rejestracji w uczelnianym Centralnym Systemie Autoryzacji: http://csa.umed.wroc.pl.