Eduroam

Na terenie budynku Biblioteki UMW przy ul. Marcinkowskiego 2-6 można korzystać z usługi eduroam - bezprzewodowego dostępu do Internetu. 

Pracownicy i studenci instytucji korzystających z usługi eduroam mają możliwość korzystania z gościnnego dostępu we wszystkich sieciach eduroam na świecie.

Korzystanie z usługi wymaga konfiguracji komputera.

Instrukcja konfiguracji (link: http://www.eduroam.umed.wroc.pl/konfiguracja.html).