Doktoranci

Informacja Naukowa i Bibliograficzna

Kurs „Informacja Naukowa i Bibliograficzna” obejmuje część e-learningową oraz dwa 90-minutowe seminaria.

Część e-learningowa składa się z 9 modułów poruszających m.in. zagadnienia naukowej informacji medycznej, wyszukiwania informacji, publikacji naukowych, Open Access czy własności intelektualnej.

Kurs e-learningowy - wejście


Zapisy na seminaria


Seminaria w roku akademickim 2019/2020:

4.10.2019 godz. 15.30 – Profil naukowca ORCID (gr. I)

4.10.2019 godz. 17.00 – Profil naukowca ORCID (gr. II)

11.10.2019 godz. 15.30 – Profil naukowca ORCID (gr. III)

 

8.11.2019 godz. 15.30 – Wyszukiwanie informacji w sieci (gr. I)

8.11.2019 godz. 17.00 – Wyszukiwanie informacji w sieci (gr. II)

15.11.2019 godz. 15.30 – Wyszukiwanie informacji w sieci (gr. III)


22.11.2019 godz. 15.30 – Wyszukiwanie informacji w sieci (doktoranci Prohum)

13.12.2019 godz. 15.30 – Seminarium dodatkowe


Seminaria odbywają się w budynku Biblioteki Głównej UMW w sali multimedialnej na II piętrze.

 

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zarejestrowanie się w uczelnianym Centralnym Systemie Autoryzacji CSA (http://csa.umed.wroc.pl).

Do szkolenia e-learningowego logujemy się wpisując nazwę użytkownika (imie.nazwisko) i hasło przyjęte w trakcie rejestracji w CSA.

Szczegółowe informacje na temat testów zaliczeniowych i warunków uzyskania wpisu do indeksu są zamieszczone we wstępie do szkolenia. Pytania dotyczące kursu prosimy kierować do pracowników Działu Informacji Naukowej i Bibliografii:

Justyna Zawada - justyna.zawada@umed.wroc.pl

Ewa Kapela - ewa.kapela@umed.wroc.pl