Doktoranci

Przedmiot "Informacja naukowa i bibliograficzna" będzie realizowany w formie mieszanej (blended learning):

- 4 godziny - 2 seminaria w Bibliotece Głównej UMW,

- 6 godzin - e-learning.

 

Zapisy na seminaria odbywają się poprzez formularze on-line dostępne poniżej (prosimy o wybranie jednego z terminów):

- Otwarty dostęp w nauce

- Prawo autorskie i dozwolony użytek: Szkolenie odbędzie się w dniu 19 grudnia br.:
- o godzinie 12:00 w sali wykładowej CNIM przy ul. Marcinkowskiego 2-6 - sala 0B 209
- o godzinie 14:00 w sali seminaryjnej CNIM przy ul. Marcinkowskiego 2-6 - sala 0A 235
- o godzinie 16:00 w sali seminaryjnej CNIM przy ul. Marcinkowskiego 2-6 - sala 0A 235

 

Część e-learningowa będzie składać się z 8 modułów, które będą udostępniane sukcesywnie od 30 października br., po 1 module tygodniowo. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zarejestrowanie się w uczelnianym Centralnym Systemie Autoryzacji (CSA): http://csa.umed.wroc.pl. Logując się do szkolenia należy wpisać nazwę użytkownika (imie.nazwisko) i hasło przyjęte w trakcie rejestracji w CSA.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach zaliczenia znajdą się we wstępie do szkolenia e-learningowego.

Wejście do szkolenia "Informacja naukowa i bibliograficzna"