Cytowania i h-index

W ramach licencji krajowej nasza Uczelnia posiada dostęp do baz na platformie Web of Science, zawierającej narzędzia do samodzielnego przygotowania analizy cytowań i indeksu Hirscha (h-index).

Instrukcja przygotowania analizy cytowań i h-index


Raporty cytowań - szkolenie online