Chemical Abstracts

Serwis zawiera informacje z dziedziny biochemii, chemii analitycznej, fizycznej, nieorganicznej. Wyposażony jest w abstrakty oraz odsyłacze do pełnych tekstów. SciFinder umożliwia przeszukiwanie m.in. po wzorach strukturalnych, wzorach sumarycznych, reakcjach chemicznych oraz oglądanie wzorów strukturalnych.

Baza CAS dostępna jest online w sieci uczelnianej – warunkiem korzystania jest posiadanie służbowego adresu e-mail na serwerze Uniwersytetu Medycznego oraz dokonanie indywidualnej rejestracji.
Całą rejestrację należy przeprowadzić na tym samym komputerze będącym w sieci UMW.
Przy każdym logowaniu się do bazy należy podać swój j login i password oraz potwierdzić warunki licencji.
Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek oraz włączenie Java ScriptTM, Java TM oraz cookies.

Wejście do Chemical Abstracts dla osób zarejestrowanych: https://scifinder.cas.org

Rejestracja nowych użytkowników