Chemical Abstracts Registration

Chemical Abstracts Service na platformie SciFinder

Serwis zawiera informacje z dziedziny biochemii, chemii analitycznej, fizycznej, nieorganicznej. Wyposażony jest w abstrakty oraz odsyłacze do pełnych tekstów. SciFinder umożliwia przeszukiwanie m.in. po wzorach strukturalnych, wzorach sumarycznych, reakcjach chemicznych oraz oglądanie wzorów strukturalnych.

Baza CAS dostępna jest  online w sieci uczelnianej – warunkiem korzystania jest posiadanie służbowego  adresu  e-mail na serwerze  Akademii Medycznej  oraz dokonanie indywidualnej rejestracji.

Całą rejestrację należy przeprowadzić na tym samym komputerze będącym w sieci UM.

Przy każdym logowaniu się do bazy należy podać  swój j login i password oraz potwierdzić warunki licencji.

Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek oraz włączenie Java ScriptTM, Java TM oraz  cookies.

 

Wejście do Chemical Abstracts dla osób zarejestrowanych:  https://scifinder.cas.org

 

Rejestracja nowych użytkowników