Analiza bibliometryczna

Biblioteka opracowuje ocenę dorobku publikacyjnego zarówno dla kandydatów do stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora, jak i w procedurach wewnątrzuczelnianych.

 

Punktacja publikacji przygotowywana jest na podstawie wykazów publikacji sporządzanych z bazy Bibliografia Publikacji Pracowników UMW lub na podstawie dostarczonej przez autora listy publikacji (w przypadku osób spoza Uczelni lub pracowników z niekompletnym dorobkiem w Bibliografii).

 

Zamówienia na sporządzenie wykazu i/lub przeprowadzenie punktacji należy przesyłać na adres Oddziału Informacji Naukowej i Bibliografii - informacja.naukowa@umed.wroc.pl (tel. 71/784 19 25), z dokładną informacją, do jakich celów wykaz i punktacja są potrzebne.

 

Rodzaje przygotowywanych ocen: