Sprawozdanie roczne doktoranta

(dodano 2019.08.01)

Wydruk wykazu publikacji należy przygotować samodzielnie z bazy Bibliografia Publikacji Pracowników UMW  (instrukcja) i załączyć go do sprawozdania (bez konieczności potwierdzenia przez Bibliotekę).
Brakujące w bazie publikacje prosimy dostarczyć osobiście lub na adres bibliografia@umed.wroc.pl (tel. 71/784 19 03, 784 19 06), w przypadku materiałów zjazdowych prace opublikowane przynajmniej w formie abstraktu (informacje z programu konferencji o wygłoszonych referatach i prezentowanych plakatach nie są rejestrowane).

Na potrzeby sprawozdania Biblioteka przeprowadza punktację prac jeszcze niewydrukowanych. W tym celu należy na adres Działu Informacji Naukowej i Bibliografii - informacja.naukowa@umed.wroc.pl (tel. 71/784 19 25) przesłać opis bibliograficzny pracy (autorzy, tytuł i źródło, numer DOI, jeśli posiada) oraz w przypadku prac:
- przyjętych do druku - zaświadczenie z redakcji,
- w druku (o statusie "epub ahead of print") link do pełnego tekstu lub rekordu np. w bazie PubMed.
Zaświadczenia o punktacji wydawane będą od 19.08.2019 r.