Nowy wykaz czasopism punktowanych

(dodano 2019.08.26)

31 lipca br. ukazał się Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Więcej informacji na temat nowych zasad oceny czasopism.

Wszelkie zmiany w punktacji zostaną zastosowane w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników UMW w porozumieniu z Prorektorem ds. Nauki. Do tego czasu obowiązuje dotychczasowa punktacja - Zarządzenie nr 117/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu zasad punktacji publikacji za lata 2017-2019 przy ocenie dorobku naukowego.