Nowy wykaz czasopism punktowanych

(dodano 2019.08.10)

Informujemy, że 31 lipca br. na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowany został nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Wszelkie zmiany w punktacji zostaną zastosowane w bazie Bibliografia BUMW w porozumieniu z Prorektorem ds. Nauki.

Więcej informacji na temat na stronie Konstytucja dla Nauki.

Wykaz dostępny na stronie MNiSW