Merck Index Online

(dodano 2019.01.05)

The Merck Index Online to encyklopedia związków chemicznych, leków i biopreparatów zawierająca około 11.500 monograficznych opracowań w/w substancji. Baza jest publikacją wydawnictwa Royal Society of Chemistry i jest na bieżąco aktualizowana. Opracowania monograficzne obejmują informacje na temat CAS registry number, nazw zwyczajowych i nazw nomenklaturowych związków chemicznych, wzorów strukturalnych i sumarycznych oraz właściwości fizyko-chemicznych substancji.