Identyfikator ORCID - łączenie z kontem w PBN i POL-on

(dodano 2019.05.31)

W związku z koniecznością przetwarzania w systemach centralnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (POL-on, PBN) zautoryzowanych (tj. potwierdzonych przez właściciela) numerów ORCID, ich gromadzenie odbywać się będzie wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej.

Zarządzenie nr 75/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie obowiązku utworzenia indywidualnego konta naukowca w Polskiej Bibliografii Naukowej, powiązania konta PBN z identyfikatorem naukowca ORCID oraz ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, obliguje pracowników i doktorantów UMW do zautoryzowania numerów ORCID w systemach PBN i POL-on.

Instrukcja

Film instruktażowy