Aktualności

2015.01.14 - Bates’ Visual Guide to Physical Examination

Doskonały przewodnik z zakresu komunikacji z pacjentem dla praktykujących lekarzy i studentów przygotowujących się do egzaminów,2015.01.08 - Nowa lista czasopism punktowanych MNiSW 2014

Informujemy, że 31 grudnia 2014 r. MNiSW opublikowało wykaz czasopism z punktacją2014.11.20 - Acland’s Video Atlas of Human Anatomy

Idealne dla stażystów, wykładowców i studentów trójwymiarowe, rotujące modele przedstawiające anatomię człowieka dają użytkownikom możliwość oglądania i słuchania,2014.07.30 - IMPACT FACTOR 2013

Informujemy, że ukazała się nowa edycja bazy Journal Citation Reports (JCR) ze wskaźnikiem IF za 2013 rok2014.04.08 - Prawo i Zdrowie

Zapraszamy do korzystania z serwisu Prawo i Zdrowie. Zawiera on wiarygodną, aktualną, rzetelną i zrozumiałą informację z zakresu prawa i zarządzania podmiotem leczniczym.